มุมสมาชิก

มุมสมาชิก (VIP Members)

ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่าน ระบบนี้เป็นระบบภายในเฉพาะท่านสมาชิกเท่านั้น นอกจากท่านสามารถติดตามผลการรับรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ ของทาง อะ-ลัง-การ แล้ว ระบบนี้จะเป็นช่องทางการตรวจสอบไม้หรือสินค้าต่างๆ ที่สมาชิกซื้อจากบริษัทฯ

กรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบได้ตามปกติ หรือหลุดออกจากระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับทางเรา เพื่อเข้าสู่ระบบได้