Europe

Pink Gidgee

ชื่อสามัญ : Pink gidgee, purple gidgee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia crombiei

ถิ่นกำเนิด : ออสเตรเลีย

ขนาดต้นไม้ : ไม่มีข้อมูล

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย : 86.5 lbf/ft3 (1,385 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : ไม่มีข้อมูล

ความแข็ง : 3,880 lbf (17,260 N)

การแตกหัก : ไม่มีข้อมูล

การยืดหยุ่น : ไม่มีข้อมูล

แรงอัดแตก : ไม่มีข้อมูล

การหดตัว : ไม่มีข้อมูล

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf /ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/pink-gidgee/

Pacific Yew

ชื่อสามัญ:   Pacific Yew, Oregon Yew

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Taxus brevifolia

การกระจายพันธุ์:  แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและอเมริกาเหนือ

ความสูงลำต้น: 30-50 ฟุต หรือ 10-15 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1-2 ฟุต หรือ 0.3-0.6 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย:   44 lbf/ft3 (705 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.60, 0.71

ความแข็ง (Janka) :  1,600 lbf (7,120 N)

การแตกหัก :  15,200 lbf/in2 (104.8 Mpa)

การยืดหยุ่น:   1,350,000 lbf/in2 (9.31 Gpa)       

แรงอัดแตก:   8,100 lbf/in2 (55.9 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.0%, Tangential: 5.4%, Volumetric: 9.7%, T/R Ratio: 1.4

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf /ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: กระพี้มักเป็นแถบบางสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อน แก่นไม้เป็นสีน้ำตาลอมส้ม บางครั้งมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีม่วง สีมีแนวโน้มที่จะเข้มขึ้นตามอายุของต้นไม้

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้ละเอียด มีความมันวาวเป็นธรรมชาติ

ความทนทาน:  มีความทนทานมากในความต้านทานการผุพังและยังทนทานต่อการรุกรานของแมลงได้ดี

ความสามารถในการใช้:  ใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีตาและลายไม้อื่นๆที่ผิดปกติ ใช้สำหรับงานกาว งานกลึงได้ดี

กลิ่น: ไม่มีกลิ่นเฉพาะ

การแพ้/ความเป็นพิษ: ไม้ Pacific Yew ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ รวมไปถึง อาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ และผลต่อหัวใจ นอกจากนี้ เกือบทุกส่วนของไม้ Pacific Yew เป็นพิษต่อมนุษย์ และควรใช้ความระมัดระวัง เมื่อนำไม้มาใช้งาน ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ Pacific Yew ค่อนข้างหายาก เนื่องจากลำต้นมีขนาดใหญ่ มักจะเป็นโพรง และเต็มไปด้วยตาไม้ การคัดเลือกพันธุ์และขนาดค่อนข้างจำกัด ทำให้มีปัจจัยเสียสูง แม้ว่าบางครั้งสามารถหาชิ้นส่วนของไม้ได้ในราคาปานกลาง แต่ต้นทุนโดยรวมของไม้ที่ใช้งานได้มักจะสูง

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) แต่อาจถูกจัดอยู่ในสัญญาที่กล่าวมาในอนาคตอันใกล้

การใช้งานทั่วไป: ธนู (สำหรับการยิงธนู), แผ่นไม้อัด, ตู้เก็บของ, เฟอร์นิเจอร์, งานแกะสลัก, เครื่องดนตรี (ประเภทดีด) และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/pacific-yew/

European Yew

ชื่อสามัญ :  European yew, common yew, English yew

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Taxus baccata

ถิ่นกำเนิด :  ยุโรปและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ขนาดต้นไม้ :  สูง 30-65 ฟุต หรือ 10-20 เมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 3-5 ฟุต หรือ 1-1.5 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย :  42.1 (lbf/ft3)  หรือ 675 (kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.55, 0.67

ความแข็ง : 1,520 (lbf) หรือ 6,760 (N)

การแตกหัก :  14,030 lbf/in2 (96.8 Mpa)

การยืดหยุ่น:  1,472,000 lbf/in2 (10.15 Gpa)

แรงอัดแตก:  8,410 lbf/in2 (58.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 3.4%, Tangential: 5.3%, Volumetric: 8.3%, T/R Ratio: 1.6

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf /ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: กระพี้มักมีขนาดบางสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อน แก่นไม้เป็นสีน้ำตาลอมส้ม บางครั้งมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีม่วง สีมีแนวโน้มที่จะเข้มขึ้นตามตามอายุของไม้

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้ละเอียดและมันวาวเป็นธรรมชาติดี

ความทนทาน: ไม้ European yew ไม้มีตั้งแต่ทนทานถึงทนทานมากในด้านความทนทานต่อการผุพังและยังทนทานต่อการรุกรานของแมลงได้ดี

ความสามารถในการใช้: ใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีตาไม้และลายไม้อื่นๆที่ผิดปกติ ใช้สำหรับงานกาวได้ดี

กลิ่น: ไม่มีกลิ่นเฉพาะ

การแพ้/ความเป็นพิษ: ไม้ European Yew ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ รวมไปถึง อาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ และผลต่อหัวใจ นอกจากนี้ เกือบทุกส่วนของไม้ European Yew เป็นพิษต่อมนุษย์ และควรใช้ความระมัดระวัง เมื่อนำไม้มาใช้งาน ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ European Yew ค่อนข้างหายาก เนื่องจากลำต้นมีขนาดใหญ่ มักจะเป็นโพรงกลวง และเต็มไปด้วยตาไม้ การคัดเลือกพันธุ์และขนาดค่อนข้างจำกัด ทำให้มีปัจจัยเสียสูง แม้ว่าบางครั้งสามารถหาชิ้นส่วนของไม้ได้ในราคาปานกลาง แต่ต้นทุนโดยรวมของไม้ที่ใช้งานได้มักจะสูง

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และได้ถูกรายงานจาก IUCN ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป:  ธนู (สำหรับการยิงธนู), แผ่นไม้อัด, ตู้เก็บของ, เฟอร์นิเจอร์, งานแกะสลัก, เครื่องดนตรี (ประเภทดีด) และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/european-yew/

Thuya

ชื่อสามัญ: Thuya (burl)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tetraclinis articulata

ถิ่นกำเนิด: พื้นที่ภูเขา Atlas (ส่วนใหญ่เป็นโมร็อกโก เช่นเดียวกับในมอลตาและสเปนตอนใต้

ความสูงลำต้น: 20-50  ฟุต หรือ 6-15 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1-2 ฟุต หรือ 0.3-0.6 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 42 (lbs/ft3) หรือ 680 (kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ: 0.56, 0.68

ความแข็ง: 1,160 (lbf) หรือ 5,140 (N)

การแตกหัก: 13,600 ( lbf/in2) (93.8 Mpa)

การยืดหยุ่: 1,800,000 (lbf/in2) (12.41 Gpa)

แรงอัดแตก: 7,750 lbf/in2 (53.4 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.5%, Tangential: 5.1%,Longitudinal: 3.3%, Volumetric: 12.9%, T/R Ratio: 1.1**

**ค่าการหดตัวสำหรับตาไม้

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf /ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: สีโดยทั่วไปจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มหรือสีน้ำตาลแดง สีมีแนวโน้มที่จะเข้มขึ้นตามอายุจนถึงสีน้ำตาลแดงปานกลางถึงเข้ม เกือบทุกครั้งจะมีการส่งออกและขายเป็นปมไม้จากรากของต้นไม้ โดยเป็นไม้ธรรมดาหรือไม้แปรรูปที่มีมูลค่าการค้าเพียงเล็กน้อย

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความถี่ละขนาดของตาไม้ที่มีลักษณะหมุนวน มีผิวสัมผัสเนื้อไม้หยาบปานกลางถึงละเอียดและมีความแวววาวเป็นธรรมชาติ

ความทนทาน: มีความทนทานดีและต้านทานแมลงหรือหนอนเจาะได้ดี

ความสามารถในการใช้: ไม้ Thuya Burl อาจทำงานได้ยาก และต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการฉีกขาด การขึ้นรูป/ไสส่วนใหญ่จะทำให้ลายไม้ฉีกขาด และควรทำด้วยมือและเครื่องมือที่มีความคมมาก สามารถใช้งานกับกระดาษทรายได้ดี

กลิ่น:  ไม้ Thuya มีกลิ่นคล้ายไม้ cedar

การแพ้/ความเป็นพิษ: การเกิดการแพ้ของ ไม้ Thuya ได้แก่ อาการระคายเคืองตา
และผิวหนัง  ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ส่วนใหญ่ขายเป็นปมรากไม้คาดว่าราคาจะสูงมากโดยเฉพาะชิ้นงาน
ที่มีรูปทรงระดับพรีเมียม

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้จัดอยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และได้รับรายงานจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าเป็นพันธุ์ไม้
ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: งานแกะสลัก, แผ่นไม้อัด, กล่องตกแต่ง, งานกลึง, และงานไม้พิเศษขนาดเล็กต่างๆ


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/limber-pine/

Norway Spruce

ชื่อสามัญ: Norway Spruce

ชื่อวิทยาศาสตร์: Picea abies

การกระจายพันธุ์: ตอนเหนือและตอนกลางของยุโรป

ความสูงลำต้น: 115-180 ฟุต หรือ 35-55 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3-5 ฟุต หรือ 1-1.5 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย:2 5 (lbf/ft3) 405 (kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.32, 0.41

ความแข็ง : 380 (lbf)  1,680 (N)

การแตกหัก : 9,130 ( lbf/in2) (63.0 Mpa)

การยืดหยุ่น: 1,406,000 (lbf/in2) (9.70 Gpa)

แรงอัดแตก: 5,150 lbf/in2 (35.5 MPa)

การหดตัว: Radial: 3.9%, Tangential: 8.2%, Volumetric: 12.9%, T/R Ratio: 2.1

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
lbf /ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต
kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: ไม้ Norway Spruce มีสีขาวครีมอมสีเหลืองหรือสีแดงเล็กน้อย

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้: ไม้ Norway Spruce เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้ละเอียด

ความทนทาน: แก่นไม้มีความทนทานต่ำต่อการการผุพัง

ความสามารถในการใช้: ใช้งานได้ง่ายถ้าไม่มีตาไม้ สามารถใช้กับกาวได้ดี แต่ก็อาจ
ทำให้เป็นรอยด่างและไม่สม่ำเสมอได้ เนื่องจากรูพรุนของไม้ และแนะนำให้ใช้
เครื่องขัดสี สีเจลย้อมไม้ หรือน้ำยาปรับสี สำหรับการทำสีไม้ Spruce

กลิ่น: ไม่มีกลิ่นเฉพาะ

การแพ้/ความเป็นพิษ: การเกิดการแพ้ของ ไม้ Norway Spruce ได้แก่ อาการระคายเคืองผิวหนัง หรือทำให้เกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดในระบบทางเดินหายใจ ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: เกรดก่อสร้างมีราคาถูกและหาง่าย แม้ว่าจะมีถิ่นกำเนิดในยุโรป แต่ก็มีการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาร็อกกี้ และพื้นที่ชายฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาสายพันธุ์จะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการเลื่อยแบบไม้ผ่าสี่เกรดที่นำไปใช้ทำเครื่องคนตรี (มักขายภายใต้ชื่อ German Spruce, Yugoslavian Spruce, ฯลฯ) มีราคาสูงกว่าไม้เนื้อแข็งในประเทศส่วนใหญ่ในแง่ของราคาต่อฟุตบอร์ด

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้จัดอยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และได้รับรายงานจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าเป็นพันธุ์ไม้
ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: กระดาษ (เยื่อกระดาษ), ไม้สำหรับงานก่อสร้าง, ลังไม้, ต้นคริสต์มาสและซาวด์บอร์ดของเครื่องดนตรี


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/norway-spruce/

Scots Pine

ชื่อสามัญ:  Scots Pine, Scotch pine

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Pinus sylvestris

ถิ่นกำเนิด:  มีถิ่นกำเนิดในยุโรปและเอเชียเหนือ ปลูกในนิวซีแลนด์และทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา

ความสูงลำต้น: 65-115 ฟุต หรือ 20-35 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-3 ฟุต หรือ 0.6-1 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย:  34 lbf/ft3 (550 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.39, 0.55

ความแข็ง : 540 lbf (2,420 N)

การแตกหัก :  12,080 lbf/in2 (83.3 Mpa)

การยืดหยุ่น:  1,461,000 lbf/in2 (10.08 Gpa)

แรงอัดแตก : 6,020 lbf/in2 (41.5 Mpa)

การหดตัว:  Radial: 5.2%, Tangential: 8.3%, Volumetric: 13.6%, T/R Ratio: 1.6

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีสีน้ำตาลแดงอ่อน กระพี้มีสีเหลืองอ่อนถึงเกือบขาว

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้หยาบปานกลาง

ความทนทาน: แก่นไม้มีความทนทานต่อการผุพังปานกลางถึงไม่ทนทาน รักษาไม้ได้ง่ายด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ ถูกนำไปใช้กับงานภายนอก เช่น เสาหรือเสาไฟฟ้า

ความสามารถในการใช้: ไม้ Scots Pine ทำงานได้ดีกับทั้งเครื่องมือและเครื่องจักร ใช้ในงานกาวได้ดี

กลิ่น: ไม้ Scots Pine มีกลิ่นยางเล็กน้อยเมื่อใช้งาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง หรืออาการคล้ายโรคหอบหืดในบางคน ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ Scots Pine ใช้เป็นไม้สำหรับงานก่อสร้างและเยื่อกระดาษ ราคาจะอยู่ในระดับปานกลางในไม้ที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และได้ถูกรายงานจาก IUCN ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป:  เสาไฟฟ้า, เสา, กล่อง/ลังไม้, งานพื้น, กระดาษ (เยื่อกระดาษ) และไม้สำหรับงานก่อสร้าง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/scots-pine/

Maritime Pine

ชื่อสามัญ:  Maritime Pine

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Pinus pinaster

ถิ่นกำเนิด:  ตะวันตกเฉียงใต้ของ ยุโรป

ความสูงลำต้น: 65-115 ฟุต หรือ 20-35 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-4 ฟุต หรือ 0.6-1.2 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย:  31 lbf/ft3 (500 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.39, 0.50

ความแข็ง : 390 lbf (1,740 N)

การแตกหัก : 10,590 lbf/in2 (73.0 Mpa)

การยืดหยุ่น:  1,238,000 lbf/in2 (8.54 Gpa)

แรงอัดแตก:  5,660 lbf/in2 (39.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.5%, Tangential: 9.0%, Volumetric: 14.4%, T/R Ratio: 2.0

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีสีน้ำตาลแดงอ่อน กระพี้มีสีเหลืองอ่อนถึงเกือบขาว สีมักจะเข้มขึ้นตามวงปีของต้นไม้

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้หยาบปานกลาง

ความทนทาน: แก่นไม้มีความทนทานต่อการผุพังในระดับปานกลางถึงต่ำ

ความสามารถในการใช้: ทำงานได้ดีกับเครื่องมือส่วนใหญ่ แม้จะมียางติดเครื่องมือและกระดาษทราย ใช้ในงานกาวได้ดี

กลิ่น: ไม้ Maritime Pine มีกลิ่นยางไม้ที่เด่นชัดเมื่อใช้งาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังหรืออาการคล้ายโรคหอบหืดในบางคน ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ Maritime Pine มีการปลูกอย่างกว้างขวางในพื้นที่เพาะปลูกในฝรั่งเศส สเปน และโปรตุเกส เพื่อใช้เป็นไม้โครงสร้างสำหรับงานก่อสร้าง ราคาอยู่ในระดับปานกลาง

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และได้ถูกรายงานจาก IUCN ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: กระดาษ (เยื่อกระดาษ), งานพื้น, กล่อง/ลัง และไม้สำหรับก่อสร้าง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/maritime-pine/

Austrian Pine

ชื่อสามัญ: Austrian Pine, European Black Pine

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinus nigra

ถิ่นกำเนิด: ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปและเอเชียไมเนอร์

ความสูงลำต้น: 65-115 ฟุต หรือ 20-35 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-3 ฟุต หรือ 0.6-1 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย:   30 lbf/ft3 (475 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ :   0.39, 0.48

ความแข็ง : 660 lbf (2,920 N)

การแตกหัก :  9,340 lbf/in2 (64.4 Mpa)

การยืดหยุ่น:   1,568,000 lbf/in2 (10.81 Gpa)

แรงอัดแตก:  5,570 lbf/in2 (38.4 Mpa)

การหดตัว:  Radial: 4.1%, Tangential: 7.3%, Volumetric: 11.4%, T/R Ratio: 1.8

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีสีน้ำตาลแดงอ่อน กระพี้กว้างมีสีเหลืองอ่อนเกือบขาว

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้:  เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง มีผิวสัมผัสเนื้อไม้หยาบปานกลาง

ความทนทาน: มีความทนทานปานกลางถึงไม่ทนทาน

ความสามารถในการใช้: ง่ายต่อการทำงานด้วยเครื่องมือทั้งแบบมือและแบบเครื่องจักร ใช้กับงานกาวได้ดี

กลิ่น: มีกลิ่นยางอ่อนๆ เมื่อใช้งาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: ไม้ Austrian Pine ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังหรืออาการคล้ายโรคหอบหืดในบางคน ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ใช้เป็นไม้โครงสร้างและไม้สำหรับงานก่อสร้าง คาดว่าราคาจะอยู่ในระดับปานกลางในช่วงการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ

ความยั่งยืน:  ไม้ชนิดนี้ไม่ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และได้ถูกรายงานจาก IUCN ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่น่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: กระดาษ (เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ), กล่อง/ลัง และไม้สำหรับงานก่อสร้าง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/austrian-pine/

European Larch

ชื่อสามัญ:  European Larch

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Larix decidua

ถิ่นกำเนิด:  ยุโรปกลาง

ความสูงลำต้น: 85-150 ฟุต หรือ 25-45 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-3 ฟุต หรือ 0.6-1 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 36 lbf/ft3 (575 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.45, 0.58

ความแข็ง : 740 lbf (3,290 N)

การแตกหัก : 13,050 lbf/in2 (90.0 Mpa)

การยืดหยุ่น: 1,711,000 lbf/in2 (11.80 Gpa)

แรงอัดแตก:  7,540 lbf/in2 (52.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.2%, Tangential: 8.2%, Volumetric: 12.5%, T/R Ratio: 2.0

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลแดงปานกลาง กระพี้แคบเกือบเป็นสีขาวและแยกออกจากแก่นไม้อย่างชัดเจน การเลื่อยไม้แบบผ่าแบนสามารถแสดงรูปแบบที่น่าสนใจมากมายจากวงปีของต้นไม้ มีตาไม้แต่มักมีขนาดเล็ก

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้: เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรงหรือเสี้ยนบิดเกลียว เนื้อสัมผัสเรียบ
ปานกลางถึงละเอียด และมีความมัน

ความทนทาน: มีความทนทานต่อการผุพังในระดับปานกลาง

ความสามารถในการใช้:  โดยทั่วไปใช้กับเครื่องมือและแบบเครื่องจักร แต่ยางไม้อาจทำให้
ใบเลื่อยสึกกร่อน นอกจากนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างไม้ต้นเนื้ออ่อนและไม้ปลายเนื้อแข็ง การขัดอาจทำให้เกิดรอยบุ๋มและพื้นผิวที่ไม่เรียบ

กลิ่น: อาจมีกลิ่นยางที่แตกต่างกันเมื่อใช้งาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: มีรายงานว่าไม้ในสกุล Larix ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง รวมทั้งลมพิษและรอยโรคที่ผิวหนัง ดูบทความ Wood Allergies and Toxicity และ Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ European Larch ใช้เป็นไม้ก่อสร้าง ราคาควรอยู่ในระดับปานกลางในระดับท้องถิ่น

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และมีรายงานโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่มี
ความน่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: ไม้อัด, เสาไฟฟ้า, เสารั้ว, พื้น, การต่อเรือ, และงานก่อสร้าง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/european-larch/

Spanish Fir

ชื่อสามัญ:  Spanish fir, abeto espanol

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Abies pinsapo

การกระจายพันธุ์:  สเปนและโมร็อกโก

ขนาดต้นไม้: ไม่พบข้อมูล

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 29.0 lbf/ft3 (465 kg/m3)

ความแข็ง : 590 lbf (2,620 N)

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/spanish-fir/

Nordmann Fir

ชื่อสามัญ:  Nordmann fir, Caucasian fir

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Abies nordmanniana

การกระจายพันธุ์:  ยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตก

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 24.0 lbf/ft3 (385 kg/m3)

ความแข็ง : 560 lbf (2,510 N)

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/nordmann-fir/

Greek Fir

ชื่อสามัญ:  Greek fir

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Abies cephalonica

การกระจายพันธุ์:  พื้นที่ภูเขาของกรีซ

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood worldwide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/greek-fir/

European silver Fir

ชื่อสามัญ:  European silver fir

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Abies alba

ถิ่นกำเนิด:  ภูมิภาคภูเขาของยุโรป

ความสูงลำต้น : 100-150 ฟุต หรือ 30-46 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3-5 ฟุต หรือ 1-1.5 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 26 lbf/ft3 (415 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.32,0.42

ความแข็ง : 320 lbf (1,420 N)

การแตกหัก : 9,590 lbf/in2 (66.1 Mpa)

การยืดหยุ่น: 1,200,000 lbf/in2 (8.28 Gpa)

แรงอัดแตก:  5,950 lbf/in2 (41.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4%, Tangential: 8.7%,

Volumetric: 12.8%, T/R Ratio: 2.2

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มักมีสีขาวถึงน้ำตาลแดง โดยมีกระพี้มีสีซีดซึ่งไม่แยกจากแก่นไม้อย่างชัดเจน

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้: เสี้ยนเนื้อไม้ตรง ผิวสัมผัสเนื้อไม้หยาบปานกลางและสม่ำเสมอ

ความทนทาน: ไม่ทนทานต่อการผุพังถึงผุพังง่าย และมีความต้านทานแมลงต่ำ

ความสามารถในการใช้: โดยทั่วไปใช้ด้วยเครื่องมือ ทั้งแบบมือและแบบเครื่องจักร

ใช้กับงานกาวได้ดี รองรับคราบต่าง ๆ

กลิ่น: ไม่มีกลิ่นเฉพาะตัว

การแพ้/ความเป็นพิษ: มีรายงานว่าไม้ Fir ในสกุล Abies ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ดูบทความ  Wood Allergies and Toxicity และ Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ราคาอยู่ในระดับปานกลางในยุโรปเมื่อเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นไม้สำหรับงานก่อสร้าง แต่การตัดไม้แบบพิเศษอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงกว่า

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และมีรายงานโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความน่ากังวลน้อยที่สุด

การใช้งานทั่วไป: ไม้สำหรับงานก่อนสร้าง, กระดาษ (เยื่อกระดาษ), ไม้อัด และไม้เอนกประสงค์อื่น ๆ


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/european-silver-fir/

Mediterranean Cypress

ชื่อสามัญ:  Mediterranean Cypress, Italian Cypress

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Cupressus sempervirens

ถิ่นกำเนิด:  ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

ความสูงลำต้น:  65-100 ฟุต หรือ 20-30 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-3 ฟุต หรือ 0.6-1 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 33 lbf/ft3 (535 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : 0.44, 0.54

ความแข็ง : 560 lbf (2,490 N)

การแตกหัก : 6,460 lbf/in2 (44.6 Mpa)

การยืดหยุ่น: 766,000 lbf/in2 (5.28 Gpa)

แรงอัดแตก:  ไม่พบข้อมูล

การหดตัว: ไม่พบข้อมูล

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแดง กระพี้แคบมีสีซีดกว่าและมักจะแยกออกจากแก่นไม้อย่างชัดเจน

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้: เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง แต่บางครั้งอาจมีตาไม้ทำให้มีรูปแบบเสี้ยนเนื้อไม้ไม่ปกติได้ ผิวสัมผัสเนื้อไม้ละเอียดและมีความเงาเป็นธรรมชาติ

ความทนทาน: ทนทานต่อการผุผัง และมีต้านทานต่อการรุกรานของแมลง

ความสามารถในการใช้: โดยรวมแล้วง่ายต่อการใช้งานด้วยมือและเครื่องมือกล แต่บริเวณรอบๆ ตาไม้อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ มีรายงานว่าการดัดด้วยไอน้ำทำได้ยากกับไม้ชนิดนี้ ใช้กับงานกาว ทาสีและลงเคลือบเงาได้ดี

กลิ่น: ไม้ Cypress ส่วนใหญ่ในสกุล Cupressus มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

การแพ้/ความเป็นพิษ: แม้ว่าไม่ค่อยมีรายงานว่าเกิดการแพ้แบบรุนแรง แต่มีรายงานว่าทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง หรือก่อให้เกิดผื่นแดงและปวดศีรษะได้ ดูบทความ  Wood Allergies and Toxicity และ Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม้ Mediterranean Cypress มักไม่ส่งออกเพื่อจำหน่าย มักใช้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในงานไม้ ราคาอยู่ในระดับปานกลางสำหรับไม้เนื้ออ่อนนำเข้า

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES แต่มีรายงานโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ว่าใกล้จะถูกคุกคาม ในทางเทคนิคแล้วไม่ได้อยู่ใน Red List ของสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ แต่ใกล้จะผ่านคุณสมบัติที่จะเป็นพืชที่ถูกคุกคามอนาคตอันใกล้นี้

การใช้งานทั่วไป: ไม้อเนกประสงค์ เสารั้ว เครื่องดนตรี (กีตาร์ฟลาเมงโก) เฟอร์นิเจอร์ การต่อเรือ และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/mediterranean-cypress/

Leyland Cypress

ชื่อสามัญ:  Leyland Cypress

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Cupressus x leylandii

ถิ่นกำเนิด:  มีต้นกำเนิดเป็นลูกผสมในเวลส์ สหราชอาณาจักร

ความสูงลำต้น:  65-100 ฟุต หรือ20-30 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2-3 ฟุต หรือ 0.6-1 เมตร

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 31 lbf/ft3 (500 kg/m3 )

ความถ่วงเฉพาะ : 0.41, 0.50

ความแข็ง : 430 lbf (1,890 N)

การแตกหัก : 12,000 lbf/in2 (82.7 MPa)

การยืดหยุ่น: 989,000 lbf/in2 (6.82 Gpa)

แรงอัดแตก:  5,510 lbf/in2 (38.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 2.8%, Tangential: 6.7%, Volumetric: 9.6%, T/R Ratio: 2.4

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้มีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแดง กระพี้แคบมีสีซีดกว่าและมักจะแยกออกจากแก่นไม้อย่างชัดเจน

เสี้ยนเนื้อไม้/ผิวสัมผัสเนื้อไม้: เสี้ยนเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง แต่บางครั้งอาจมีตาไม้ทำให้มีรูปแบบเสี้ยนเนื้อไม้ไม่ปกติได้ ผิวสัมผัสเนื้อไม้ละเอียดและมีความมันวาวเป็นธรรมชาติ

ความทนทาน: ทนทานปานกลางต่อการผุผัง และมีต้านทานต่อการรุกรานของแมลง

ความสามารถในการใช้: โดยรวมแล้วง่ายต่อการใช้งานด้วยมือและเครื่องมือกล แต่บริเวณรอบๆ ตาไม้อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ มีรายงานว่าการดัดด้วยไอน้ำทำได้ยากกับไม้ชนิดนี้ ใช้กับงานกาว ทาสีและลงเคลือบเงาได้ดี

กลิ่น: ไม้ Cypress ส่วนใหญ่ในสกุล Cupressus มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

การแพ้/ความเป็นพิษ: แม้ว่าไม่ค่อยมีรายงานว่าเกิดการแพ้แบบรุนแรง แต่มีรายงานว่าทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนังได้ ดูบทความ  Wood Allergies and Toxicity และ Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม่ค่อยขายเป็นไม้สำหรับงานก่อสร้าง ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเรือนเพาะชำ

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในสัญญาสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ CITES และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เนื่องจากเป็นเพียงลูกผสมที่ไม่มีช่วงฤดูตามธรรมชาติ จึงไม่เหมาะแก่การอนุรักษ์

การใช้งานทั่วไป: ไม้อเนกประสงค์ เสารั้ว เครื่องดนตรี (กีตาร์ฟลาเมงโก) เฟอร์นิเจอร์ การต่อเรือ และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/leyland-cypress/

Cyprus Cedar

ชื่อสามัญ: Cyprus cedar

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cedrus brevifoliaผู้เขียนบางคนถือว่าสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์หรือชนิดย่อยของ C. libani

การกระจายพันธุ์: เฉพาะถิ่นในไซปรัส

ขนาดต้นไม้: สูง 50-65 ฟุต( 15-20 ม.)

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3-4 ฟุต(1-1.2 ม.)

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 32.4 ปอนด์/ฟุต 3

ความถ่วงเฉพาะ : 0.41, 0.52

ความแข็ง : 820 lbf (3,670 N)*

การแตกหัก : 11,890 lb f /in 2 (82.0 MPa)

การยืดหยุ่น: 14,650,000 lbf/in 2 (10.10 Gpa)

ความสามารถในการบด: 6,090 lbf/in 2 (42.0 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.1%, Tangential: 6.0%,

Volumetric: 10.4%, T/R Ratio: 1.5

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้เป็นสีฟางถึงน้ำตาลแดงอ่อน กระพี้แคบมีสีขาวอมเหลือง ไม้อาจมีปมขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับที่และวิธีที่ต้นไม้เติบโต

เสี้ยนเนื้อไม้/เนื้อสัมผัส: โดยทั่วไป เสี้ยนเนื้อไม้จะมีลักษณะตรง แม้ว่ารอยของเปลือกไม้อาจทำให้ลายไม้ไม่สวยงาม เนื้อสัมผัสอาจมีความหยาบปานกลางถึงหยาบ มีความมันวาวตามธรรมชาติเล็กน้อยถึงปานกลาง

ความทนทาน: ได้รับการจัดอันดับว่ามีความทนทานมากและมีความต้านทานแมลงและหนอนเจาะ

ความสามารถในการใช้: ง่ายต่อการทำงานด้วยมือและใช้เครื่องมือ แม้ว่ารอยของเปลือกไม้และบริเวณที่มีลายไม้ไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดปัญหาในการตัด 

กลิ่น: มีกลิ่นหอมหวาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: Cedrus brevifolia ถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากชนิดอื่น ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไม้ชนิดนี้ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ C. libani จึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีปฏิกิริยาที่คล้ายกันของไม้ทั้งสองชนิด แม้ว่าปฏิกิริยารุนแรงจะไม่รุนแรงมาก แต่มีรายงานว่าต้นcedar of Lebanonทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ รวมถึงอาการน้ำมูกไหลและอาการคล้ายโรคหอบหืด ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม่ได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่วนมากต้นไม้ชนิดนี้ที่เสียหายจากพายุหรือไม้ประดับชนิดนี้บางครั้งถูกนำไปขายเป็นทำเรือขนาดเล็กและขายกลึงไม้เปล่า

ความยั่งยืน: ไม้ชนิดนี้ไม่อยู่ในภาคผนวก CITES แต่อยู่ในบัญชีแดงของ IUCN ในทางเทคนิค มันถูกรวมเป็นพันธุ์ย่อยของ C. Libani โดยถูกระบุว่ามีความเสี่ยงเป็นหลักเนื่องจากพ้นที่ถูกรุกล้ำจนมีพื้นที่เหลือน้อยกว่า 770 ตารางไมล์ (2,000 ตารางกิโลเมตร)และการลดของจำนวนของไม้ (พื้นที่การครอบครองจะยิ่งน้อยลงหาก IUCN ประเมิน Cedrus brevifoliaเป็นสายพันธุ์ที่แยกจากกันแทนที่จะเป็นชนิดย่อย)

การใช้งานทั่วไป: วีเนียร์, ตู้เก็บของ, การก่อสร้างอาคาร, กล่อง/หีบ และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/cyprus-cedar/

Cedar of Lebanon

ชื่อสามัญ:  Cedar of Lebanon, Lebanese cedar

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cedar of Lebanon

การกระจายพันธุ์: พื้นที่ภูเขาของภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน

ขนาดต้นไม้: สูง 100-130 ฟุต( 30-40 ม.)

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5-7 ฟุต(1.5-2.1 ม.)

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย: 32 lbf/ft 3 หรือ 520 kg/m 3

ความถ่วงเฉพาะ : 0.41, 0.52

ความแข็ง : 820 lbf (3,670 N)

การแตกหัก : 11,890 lbf/in 2 (82 Mpa)

การยืดหยุ่น: 1,465,000 lb f /in 2 (10.1 Mpa)

ความสามารถในการบด: 6,090 lbf/in2 (42 Mpa)

การหดตัว: Radial: 4.1%, Tangential: 6%, Volumetric: 10.4%, T/R Ratio: 1.5

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สี/ลักษณะ: แก่นไม้เป็นสีน้ำตาลแดงอ่อน กระพี้แคบมีสีขาวอมเหลือง ไม้อาจมีปมไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับแหล่งการเจริญเติบโต

เสี้ยนเนื้อไม้/เนื้อสัมผัส: โดยทั่วไป เสี้ยนเนื้อไม้จะมีลักษณะตรง แม้ว่ารอยของเปลือกไม้อาจทำให้ลายไม้ไม่สวยงาม เนื้อสัมผัสอาจมีความหยาบและมีความมันวาวตามธรรมชาติเล็กน้อยถึงปานกลาง

ความทนทาน: ได้รับการจัดอันดับว่ามีความทนทานมากและมีความต้านทานแมลงและหนอนเจาะ

ความสามารถในการใช้: ง่ายต่อการทำงานด้วยมือและใช้เครื่องมือ แม้ว่ารอยของเปลือกไม้และบริเวณที่มีลายไม้ไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดปัญหาในการตัด ใช้ได้ดีกับงานกลึง และกับกาว

กลิ่น: มีกลิ่นหอมหวาน

การแพ้/ความเป็นพิษ: แม้ว่าปฏิกิริยาจะไม่รุนแรงมากนัก แต่มีรายงานว่า Cedar of Lebanon ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและทางเดินหายใจ รวมถึงอาการน้ำมูกไหลและอาการคล้ายโรคหอบหืด  ดูบทความ Wood Allergies และ Toxicity Wood Dust Safety สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา/การมีอยู่: ไม่มีจำหน่ายทั่วไปในอเมริกาเหนือ ต้นไม้หรือไม้ประดับที่เสียหายจากพายุบางครั้งจะถูกเก็บและนำ ไปขายทำเป็นเรือขนาดเล็กและกลึงไม้เปล่า ส่วนในยุโรปมีการจำหน่ายที่ดีกว่า โดยที่ท่อนซุงจะถูกแปรรูปเป็นท่อนไม้ที่ใหญ่ขึ้น เช่นเดียวกับแผ่นไม้อัด ราคาคาดว่าจะสูงกว่าไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์

ความยั่งยืน: พันธุ์ไม้นี้ไม่ได้จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา (CITES)และไม่อยู่ในสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) เนื่องจากมีพื้นที่รวมน้อยกว่า 770 ตารางไมล์ (2,000 ตารางกิโลเมตร)

การใช้งานทั่วไป: วีเนียร์, ตู้เก็บของ, การก่อสร้างอาคาร, กล่อง/หีบ และงานกลึง


อ้างอิง

Eric Meier ( November 2021). Wood identifying and using hundreds of wood world wide Retrieved September 10, 2022, from https://www.wood-database.com/cedar-of-lebanon/

English Holly

ชื่อสามัญ : English Holly, European Holly

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ilex aquifolium

ถิ่นกำเนิด : ยุโรป แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสูงลำต้น : 50-65 ฟุต (15-20 ม.)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น : 1-2 ฟุต (.3-.6 ม.)

น้ำหนักแห้งเฉลี่ย :  41 lbf/ft3 (650 kg/m3)

ความถ่วงเฉพาะ : .50, .65

ความแข็ง (Janka) : 1,010 lbf (4,510 N)

การหดตัว : Radial: 5.4%, Tangential: 10.0%, Volumetric: 16.4%, T/R Ratio: 1.9

สี/ลักษณะ : ไม้ในอุดมคติมีสีขาวซีดสม่ำเสมอมากโดยแทบไม่มีลายไม้ให้เห็นเลย ปมเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสามารถลดพื้นที่ใช้สอยของไม้ได้ อาจเกิดคราบเชื้อราสีน้ำเงิน/เทาได้หากไม่แห้งเร็วหลังการตัด โดยปกติ ลายไม้เชื่อมต่อกันและไม่สม่ำเสมอ เนื้อสัมผัสสม่ำเสมอปานกลางถึงละเอียด พร้อมความแวววาวตามธรรมชาติปานกลาง

กลิ่น : ไม่มีกลิ่นเฉพาะตัว

ความต้านทานการเน่า : จัดอยู่ในประเภทไม่คงทนหรือเน่าเสียง่าย และไวต่อการโจมตีของแมลง

ความเป็นพิษ : นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านสุขภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นไม้ชนิดใดๆ แล้ว ฮอลลี่ไม่มีปฏิกิริยาต่อสุขภาพใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮอลลี่อีก

การใช้งานได้ : งานอินเลย์ เฟอร์นิเจอร์ คีย์เปียโน ด้ามไม้กวาดและแปรง วัตถุที่ถูกกลึง และของแปลกใหม่เล็กๆ น้อยๆ

*หน่วย

lbf/in2 = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

lbf/ft3 = ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต

kg/m3 = กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร