เกี่ยวกับเรา

เราคือ อะ-ลัง-การ

กว่า 20 ปี ที่ อะ-ลัง-การ  สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้เราก้าวขึ้นมาสู่การเป็นมืออาชีพในสายการผลิตงานไม้แผ่นใหญ่ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำจากทั่วประเทศ

เราคือแหล่งรวบรวมไม้แผ่นใหญ่คุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก ดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้า โดยช่างไม้มืออาชีพและมีทีมงานดูแลตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้งานทุกชิ้น ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเช่นคุณ

 

 

นโยบายของเรา
อะ-ลัง-การ มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่น ป่าไม้ในประเทศที่มีน้อยมาก และรักษาสายพันธุ์ไม้หายากของโลกเฉกเช่นเดียวกับผู้รักไม้ทุกคน การนำเข้าไม้ทุกแผ่น ทุกชนิด เป็นเศรษฐกิจทั่วไปของบางประเทศในแถบแอฟริกา จากการสัมปทานต่างๆ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การทำเหมืองแร่บางชนิด หรือการสร้างสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ ที่ให้ผู้รับสัมปทานต้องเอาไม้ออกนอกพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งมิได้เป็นการเบียดเบียนหรือทำลายธรรมชาติอย่างถาวร แต่บริษัทผู้รับสัมปทานล้วนต้องมีการปลูกทดแทน ตามเงื่อนไขของทางรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และที่สำคัญ การนำเข้าไม้และการเคลื่อนย้าย ต้องถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 

15 ปี ก่อนจะเป็น อะ-ลัง-การ เราเป็นผู้ค้าไม้เล็กๆ ที่นำเข้าไม้จากประเทศเพื่อนบ้าน (พม่าและลาว) ขายไม้ล็อตละไม่กี่สิบแผ่น ใช้คนงานซึ่งเป็นแรงงานในประเทศพม่าเพียงไม่กี่คน แต่ก็พยายามให้งานออกมามีคุณภาพที่สุด ดั่งที่ลูกค้าเก่าแก่ของเรา ได้ใช้ประโยชน์มายาวนานจวบจนทุกวันนี้ การนำเข้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งเอกสารและการเดินทางขนส่ง

 

 

แต่จากไม่กี่สิบแผ่น ก็ขยายตัวมาเป็นหลักร้อยแผ่น เพราะความเชื่อใจ เชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีต่อคุณก้อง (ก้องพิภพ มณีประกร) ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในป่าพม่า ทั้งภาษา คนงาน และความยุ่งยากทางการเมืองพม่า จนขยายตัวสร้างโกดังไม้แห่งแรกได้สำเร็จ ไม้กว่าร้อยแผ่นถูกลำเลียงเข้ามาในโกดัง เพื่อส่งต่อไปยังผู้รักไม้และผู้สะสมไม้ เช่นไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้กระบาก ไม่มะขามป่า ไม้ขนุนป่า ไม้มะค่า ไม้แดง และไม้จำปา จนเต็มโกดัง

 

 

พ.ศ. 2562
บริษัท อะ-ลัง-การ 7891 จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทฯนำเข้าไม้ต่างประเทศ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยก้องพิภพ มณีประกร (CEO) กรรมการผู้จัดการ ทำขยายโกดังไม้เพื่อรองรับไม้ใหญ่มากกว่า 1,000 แผ่น พร้อมช่างผู้ชำนาญการในอาชีพงานไม้มากกว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาและสรรสร้างผลงานก่อนส่งสู่มือท่านลูกค้าทุกคน มอบตอบแทนความไว้วางใจของสมาชิกทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

 

 

พ.ศ. 2566 (ปีนี้)
อะ-ลัง-การ ได้ทำการขยายตัวอีกครั้ง ด้วยการเปิดโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมกัน 3 โรง เพื่อรองรับทั้งการนำเข้า-ส่งออกในอนาคต โดยแบ่งเป็นโซนผลิต โรงฝากเก็บ และโรงเก็บไม้ดิบ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริการของเรา จะครอบคลุม รวดเร็ว และมีคุณภาพ ต่อสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึงตลอดไป

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR PROJECT

อะ-ลัง-การ เรามีการจัดกิจกรรมในแต่ละปี เสมือนสมาชิกได้ร่วมทำการกุศลต่อสังคมร่วมกับเรา ทั้งเด็ก แพทย์ในที่ห่างไกล จะได้รับสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไป ได้แก่ ขนม อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มต่างๆ

 

 

ติดต่อเรา

A-Lang-Karn 7891
Contact: 096-989-4265
Line Official Account: @a-lang-karn
Website: https://a-lang-karn.com
Fanpage: pcbigwood7891
E-mail Address: pc.alangkarn@gmail.com

โรงงานของเรา